วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ความสุขของครูเกษียณ คือ สุขภาพ/รายได้และสังคมที่มีความสุข

      


    ในยามที่อยู่ในอายุราชการครู ที่เราต่างทุ่มเทแรงกาย ด้วยความรักและศรัทธาในความเป็นครูอย่างแรงกล้า หวังผลิตคนคุณภาพเข้าสู่สังคม ยกระดับสังคมและประเทศชาติมีคุณภาพมากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวาระที่จะต้องอำลาวงการสีกากีไป เราควรจะตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณได้จวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต
  
     ชีวิตบั้นปลายที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นชีวิตที่คนทุกคนปรารถนา และครูเกษียณอย่างเราๆ ท่านๆก็เช่นเดียวกัน ความสุขของครูเกษียณนั้น  โดยทั่วไปประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง ดังแผนภาพดังนี้


ปัจจัยส่งเสริมความสุขของครูเกษียณ

 • สุขภาพ 
  เรื่องสุขภาพของครูเกษียณเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับหนึ่ง เพราะอายุยิ่งมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเสื่อมโทรมไปตามสภาพ ฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหารการกินที่ครบถ้วนและปลอดภัยต่อร่างกาย การออกกำลังกาย รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยหรือเร่งความเสื่อมของร่างกาย
 • รายได้
  เรื่องของรายได้ของครูเกษียณมักจะนึกถึงเรื่องของการเก็บเงินตั้งแต่สมัยที่ทำงาน ในส่วนข้าราชการอาจจะมีกองทุนสะสม กองทุนช่วยเหลือสมบทไว้ใช้ในยามเกษียณ และเมื่อหลังเกษียณมักจะใช้เงินนั้นๆในการดำรงชีวิต แต่บางครั้งเราลืมนึกไปถึงว่าในช่วงหลังเกษียณไปจนถึงหมดลมหายใจอาจเป็นช่วงที่ยาวนานจนเงินที่เก็บไว้อาจไม่พอใช้ ฉะนั้นครูวัยเกษียณจำเป็นต้องหาลู่ทางที่จะทำให้เงินงอกเงยได้ เช่น การนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆ หรือเล่นหุ้น หรือนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแห่งรายได้ต่อยอดเงินที่มีอยู่ได
 • ครอบครัว
  เวลาแห่งความอบอุ่นและใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้น คือ ช่วงเกษียณของครูวัยเกษียณนี้เอง บางคนอาจจะไม่เหงาหากมีลูกหลานอยู่ใกล้ๆคอยดูแล แต่หากลูกหลานทำการทำงานอยู่ไกลอาจจะต้องเหงาเพราะอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะครูเกษียณที่ยังไม่มีครอบครัว ฉะนั้น การเรียนรู้ที่จะปรับตัว ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ได้อย่างมีความสุข  คือ เรื่องสำคัญมากๆสำหรับครูเกษียณ
 • สังคม
  ช่วงแรกๆหลังจากครูเกษียณได้ออกราชการมา อาจเกิดอาการเหงาๆ ทางแก้ คือ อย่าพยายามอยู่คนเดียว และนึกถึงเพื่อนเก่าๆเป็นพิเศษ อาจมีการนัดเจอหรือเข้าร่วมชมรมต่างๆที่ผ่อนคลายความเหงาได้ และจะให้ดีควรหากิจกรรมเพื่อสังคมที่เราสนใจทำเท่าที่เราไหว จะได้มีเพื่อนแยะๆและทำให้ไม่คิดมากอีกด้วย
     ทั้ง 4 ปัจจัยเป็นเรื่องสำคัญที่ครูวัยเกษียณต้องใส่ใจและเรียนรู้เพื่อการปรับตัวเป็นอย่างมาก อย่าปล่อยให้ตัวเองทนเหงาและคิดมากอยู่คนเดียว หากมีโอกาสเปิดใจและพาตนเองออกสู่สังคมสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น เพราะจริงๆแล้วครูเกษียณก็คือทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากๆและเป็นที่ต้องการของสังคมตลอดไป
    Blog สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอคุณค่าของปัจจัย 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นที่จะเป็นพลังสำคัญสร้างคุณค่าของครูเกษียณให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป